Μυτιλήνης 90, Νεα Ιωνία, Βόλος, Μαγνησίας - Τ.Κ.: 38446

Τηλέφωνο: 6982178073

E-mail: konstantinoskapnias@hotmail.gr

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 24025

Ιστοσελίδα: http://www.konstantinoskapnias.gr