Εμπόριο Ειδών Θέρμανσης


Εμπόριο Ειδών Θέρμανσης
Καπνιάς Κωνσταντίνος - Ηλεκτρομηχανολογικές Εργολαβίες - Καυστήρες - Φυσικό Αέριο - Υδραυλικά - Ηλεκτρολογικά Έργα - Νέα Ιωνία - Βόλος


Η επιχείρησή του Καπνιά Βασ. Κωνσταντίνου Μηχανολόγου Μηχανιού Τ.Ε η οποία εδρεύει Μυτιλήνης 90 στην Νέα Ιωνία Βόλου, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό, στο χώρο των υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρολογικών έργων, εξυπηρετεί άμεσα όλη την περιοχή του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. 

Σας παρέχουμε μια μεγάλη ποικιλία σε υπηρεσίες που αφορούν υδραυλικές επισκευές, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις, ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν οικιακούς αλλά και επαγγελματικούς χώρους.